Canesten ต่อต้านเชื้อรา: ยาครีมรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง

Canesten ต่อต้านเชื้อรา: ยาครีมรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง

ทาวันละครั้ง

 

คาเนสเทน โอ.ดี. เป็นยาฆ่าเชื้อราชนิดกว้าง (broad spectrum) ฆ่าได้ทั้งเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นๆ เช่น Malassezia furfur และยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย Corynebacterium minutissimum และ เชื้อแบคทีเรียกรัมบวกบางชนิดเช่น Staphylococcus และ Streptococcus.

คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม ใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ

 

เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นเช่น กลากที่เท้า กลากที่มือ กลากที่ลำตัว กลากที่ขาหนีบ เกลื้อน และ โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแคนดิดา

ทา คาเนสเทน โอ.ดี. วันละครั้ง ควรทาตอนเย็นก่อนเข้านอน ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค และบริเวณโรคที่เป็น ห้ามใช้ยาในการติดเชื้อราบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ภายในช่องปากหรือภายในช่องคลอด

 

คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม มี 1 ขนาด คือ ขนาด 10 กรัม

สั่งซื้อตอนนี้

Canesten ต่อต้านเชื้อรา: ยาครีมรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง

ข้อบ่งใช้

  • กลากที่เท้า (Tinea pedis, tinea pedum interdigitalis)
  • กลากที่ลำตัว มือ ข้อพับ หรือขาหนีบ (Tinea corporis, tinea manuum, tinea inguinalis)
  • เกลื้อน (Pityriasis versicolor)
  • Erythrasma
  • การติดเชื้อแคนดิดา (Superficial candidiasis)

ควรทายาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่แนะนำ ถึงแม้ว่าบริเวณที่เป็นอาจดูเหมือนหายแล้ว

สั่งซื้อตอนนี้

วิธีการใช้ยา

ทา คาเนสเทน® โอ.ดี. เพียงวันละ 1 ครั้ง ควรทาตอนเย็นก่อนเข้านอน ทาบาง ๆ บริเวณผิวหนังที่เป็น และถูให้ตัวยาซึมซาบเข้าผิวหนัง

โดยปกติ ปริมาณครีมเพียงเล็กน้อยเพียงพอกับบริเวณที่ต้องการรักษาขนาดเท่าฝ่ามือ

Canesten ต่อต้านเชื้อรา: ยาครีมรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง

ข้อห้ามใช้

  • ผู้ที่ไวต่อตัวยาไบโฟนาโซล ซีโตสเตียริล แอลกอฮอล์ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในยานี้
  • ห้ามใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
  • ห้ามใช้ยาในการติดเชื้อราบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ภายในช่องปากหรือภายในช่องคลอด
สั่งซื้อตอนนี้

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: