DiaNot จากโรคเบาหวาน: พอกันทีกับความทรมาน!

 • มีการรับประกันเสถียรภาพของระดับน้ำตาลในเลือด
 • โอกาสที่คุณได้กลับมาใช้วิตอย่างเต็มที่อีก และลดน้ำหนักได้แบบธรรมดา
 • ผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่มีผลข้างเคียงต่อตับ
 • มีโอกาส 96% ที่จะหายตลอดกาล

คุณประโยชน์ของ DiaNot

 1. ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย เพราะผลิตจากสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ
 2. ปลอดภัย
 3. ไม่ใช้สารเคมีหรือปฎิกริยาเคมีในกระบวนการบำบัด
 4. ให้ผลการรักษาที่ยาวนาน ยั่งยืน ถึงแม้จะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
 5. ผลิตภัณฑ์มีประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
 6. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อกระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือตับเมื่อเทียบกับการใช้ยาเม็ดหรือแคปซูล
 7. ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว เมื่อเทียบกับการรักษาโดยการฉีด
 8. ใช้ง่าย และสะดวกสบาย เพียงแค่แปะทิ้งไว้ข้ามคืน
 9. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในทุกขั้นตอน
 10. นอกจากช่วยรักษาโรคเบาหวานแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถช่วยให้อาการต่างๆ

ประโยชน์ ต่อร่างกาย

 • ช่วยควบคุมสมดุลของร่างกาย
 • เสริมสร้างผนังของหลอดเลือด
 • ช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ
 • เสริมสร้างการทำงานของหัวใจ
 • ลดระดับคอเรสเตอรอลในเส้นเลือด
 • สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
 • ทำความสะอาดร่างกายจากสารพิษต่างๆ

META MIX Dietary Supplement Product

 1. Alpha-lipoic acid – ชวยกระตนการหลงอนซลนจากตบออนในการยอยสลายนาตาลใหเปนพลงงาน และทาลาย อนมลอสระทถกปลอยออกมาจากกระบวนการสลายนาตาลกลโคสภายในเซลล จงมผลในการลดระดบ นาตาล และอาการแทรกซอนจากโรคเบาหวาน
 2. Coenzyme Q10 – มความสาคญตอการเผาผลาญนาตาลใหไปเปนพลงงานในระดบเซลลไดดขน ชวยทาใหการ ควบคมระดบนาตาลในเสนเลอดเปนไปตามปกต – ชวยยบยงคอเลสเตอรอลไมใหไปเกาะอยตามผนงหลอดเลอด ลดการเกดปญหาเสนเลอดอดตน
 3. Conjugated linoleic acid – ชวยลดคอเลสเตอรอล และยบยงการทางานของเอนไซมไลโปโปรตนไลเพส (Lipo-protein Lipase) ชวยใหรางกายลดการสะสมของไขมนทชนใตผวหนง
 4. L-Carnitine L-Tartrate – ชวยปองกนโรคเบาหวาน ลดคลอเลสเตอรอล และชวยลดการสะสมของไขมนตามหลอดเลอด

เสียงจากแพทย์ เมื่อพูดถึงพลาสเตอร์ยาจีน ?

ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือหลากหลายที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน พลาสเตอร์ยาจีนนี้นับได้ว่ามีประโยชน์ มีจุดประสงค์หลักในการรักษาโรคเบาหวาน พลาสเตอร์ยาจีนนี้มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการพิสูจน์และรับรองโดยทีมวิจัยเฉพาะทาง

สุพจน์ เวชชาญชัย

ความคิดเห็น

ดิฉันได้สั่งซื้อพลาสเตอร์ต้านโรคเบาหวาน และรักษาหายได้ด้วยวิธีนี้

พลาสเตอร์นี้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดถึง 3 หน่วยหลังจากใช้ไปเพียงแค่ 2 ครั้ง

ได้รับสินค้าแล้วนะคะ คุณยายของของดิฉันใช้มันเพียง 2 ครั้ง

เจนนิสา ปาลิวงศ์

บอกตรงๆ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าพลาสเตอร์นี้ทำอะไรกับระดับตาลในเลือด ก่อนที่จะใช้

แพรวดาว เพชรอุทัย

สั่งพลาสเตอร์แล้วได้อะไร?

 1. ได้สุขภาพร่างการและความเป็นอยู่ที่ดี
 2. ไม่มีผลข้างเคียงทางการแพทย์
 3. ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาสุดคุ้ม
 4. มีประสิทธิภาพยาวนาน
สั่งซื้อตอนนี้

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: